ซีเซียม

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%...
55 ซีนอนซีเซียมแบเรียม
Rb

Cs

Fr
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข ซีเซียม, Cs, 55
อนุกรมเคมี โลหะแอลคาไล
หมู่, คาบ, บล็อก 1, 6, s
ลักษณะ สีทองเงิน
มวลอะตอม 132.90545(2) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Xe] 6s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 18, 8, 1
คุณสมบัติทางกายภาพ
เฟส ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 1.93 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 1.843 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 301.59 K
(28.44 °C)
จุดเดือด 944 K(671 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 2.09 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 63.9 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 32.210 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 418 469 534 623 750 940
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic body centered
สถานะออกซิไดเซชัน 1
(ออกไซด์เป็นเบสแก่)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 0.79 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน ระดับที่ 1: 375.7 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 2234.3 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 3400 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 260 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 298 pm
รัศมีโควาเลนต์ 225 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก no data
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) 205 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 35.9 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 97 µm/(m·K)
โมดูลัสของยังก์ 1.7 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 1.6 GPa
ความแข็งโมห์ส 0.2
ความแข็งบริเนล 0.14 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-46-2
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของซีเซียม
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
133Cs 100% Cs เสถียร โดยมี 78 นิวตรอน
134Cs syn 65.159 Ms
(2.0648y)
ε 1.229 134Xe
β- 2.059 134Ba
135Cs trace 73 Ts
(2,300,000y)
β- 0.269 135Ba
137Cs syn 948.9 Ms
(30.07y)
β- 1.176 137Ba
แหล่งอ้างอิง

ซีเซียม(อังกฤษ:Caesium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 55 และสัญลักษณ์คือ Cs ซีเซียมเป็นธาตุโลหะอัลคะไลมีลักษณะเป็นเงินทองอ่อนนุ่มเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ธาตุนี้ใช้ในนาฬิกานิวเคลียร์ป้ายบอกทาง
ภาษาอื่น