ดาวศุกร์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%...
ดาวศุกร์
ดาวศุกร์
ลักษณะเฉพาะของวงโคจร (จุดเริ่มยุค J2000)
กึ่งแกนเอก 108,208,926 กม.
0.723 331 99 หน่วยดาราศาสตร์
เส้นรอบวงของวงโคจร 0.680 เทระเมตร
(4.545 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง 0.00677323
จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด 107,476,002 กม.
0.71843270 หน่วยดาราศาสตร์
จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด 108,941,849 กม.
0.72823128 หน่วยดาราศาสตร์
คาบการโคจร 224.70096 วัน
(0.6151977 ปีจูเลียน)
คาบซินอดิก 583.92 วัน
อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร 35.020 กม./วินาที
อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร 35.259 กม./วินาที
อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร 34.784 กม./วินาที
ความเอียง 3.394 71°
(3.86° กับระนาบศูนย์สูตรดวงอาทิตย์)
ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น 76.680 69°
ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด 54.852 29°
จำนวนดาวบริวาร 0
ลักษณะเฉพาะทางภายภาพ
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร 12,103.7 กม.
(0.949×โลก)
พื้นที่ผิว 4.60×108 กม.2
(0.902×โลก)
ปริมาตร 9.28×1011 กม.3
(0.857×โลก)
มวล 4.8685×1024 กก.
(0.815×โลก)
ความหนาแน่นเฉลี่ย 5.204 กรัม/ซม.3
ความโน้มถ่วงที่ศูนย์สูตร 8.87 เมตร/วินาที2
(0.904 จี)
ความเร็วหลุดพ้น 10.36 กม./วินาที
คาบการหมุนรอบตัวเอง -243.0185 วัน
อัตราเร็วของการหมุนรอบตัวเอง 6.52 กม./ชม. (ที่ศูนย์สูตร)
ความเอียงของแกน 2.64°
ไรต์แอสเซนชัน
ของขั้วเหนือ
272.76° (18 ชม. 11 นาที 2 วินาที)
เดคลิเนชัน 67.16°
อัตราส่วนสะท้อน 0.65
อุณหภูมิพื้นผิว* (เคลวิน)
ต่ำสุด ปานกลาง สูงสุด
228* 737 773
(*อุณหภูมิต่ำสุด หมายถึงที่ยอดเมฆเท่านั้น)
ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศ
ความกดบรรยากาศ 9,321.9 กิโลปาสกาล
คาร์บอนไดออกไซด์ ~96.5%
ไนโตรเจน ~3.5%
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ .015%
ไอน้ำ .007%
คาร์บอนมอนอกไซด์ .002%
อาร์กอน .0017%
ฮีเลียม .0012%
นีออน .0007%
คาร์บอนิลซัลไฟด์

ไฮโดรเจนคลอไรด์
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์

ปริมาณน้อยมาก

ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 ชื่อละตินของดาวศุกร์ (Venus) มาจากเทพีแห่งความรักของโรมัน ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน มีขนาดใกล้เคียงกับโลก บางครั้งเรียกว่า "น้องสาว" ของโลก แม้ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงรี วงโคจรของดาวศุกร์จัดว่าเกือบเป็นวงกลม มีความเยื้องศูนย์กลาง (ความรี) น้อยที่สุด

สำหรับวัตถุในธรรมชาติ ดาวศุกร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่ 3 รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เนื่องจากดาวศุกร์มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 47.8° มองเห็นได้เฉพาะในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำเท่านั้น ขณะปรากฏในท้องฟ้าเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตก เรียกว่า "ดาวประจำเมือง" และเมื่อปรากฏในท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า "ดาวประกายพรึก" หรือ "ดาวรุ่ง"

ชาวแบบิโลนโบราณรู้จักดาวศุกร์มาตั้งแต่ราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาล แต่เชื่อว่าด้วยความสว่างสุกใสของดาวศุกร์ น่าจะเป็นที่รู้จักมาก่อนหน้านั้นนานแล้วนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์แทนดาวศุกร์ คือ ♀


ป้ายบอกทาง