ทวีปแอฟริกา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%...
แผนที่โลกแสดงที่ตั้งของทวีปแอฟริกา
แผนที่โลกแสดงที่ตั้งของทวีปแอฟริกา
แผนที่ดาวเทียมแสดงส่วนประกอบทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกา
แผนที่ดาวเทียมแสดงส่วนประกอบทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกา

ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร มีพื้นที่ 30,244,050 ตารางกิโลเมตร รวมหมู่เกาะที่อยู่ใกล้ หรือคิดเป็นพื้นที่ 20.3% ของพื้นดินบนโลก และมีประชากรรวมมากกว่า 800 ล้านคนใน 54 ประเทศ คิดเป็น 1 ใน 7 ของประชากรทั่วโลก โรมันโบราณเรียกตอนเหนือของทวีปนี้ว่า ดินแดนแอฟริกา (Africa terra) ปัจจุบันคือประเทศตูนิเซีย ซึ่งเคยเป็นมณฑลแอฟริกาของโรมัน

ทวีปแอฟริกาแบ่งออกได้เป็น 5 ภูมิภาคคือ เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และตะวันตก

สารบัญ

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จดกับช่องแคบยิบรอลตาร์และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทิศตะวันออก จดกับมหาสมุทรอินเดียและคลองสุเอซ
ทิศใต้ จดกับมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก จดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และอ่าวกินี

ลักษณะภูมิประเทศ

จุดเด่นของทวีปแอฟริกาคือ มีที่ราบสูงถึง 2 ใน 3 ของทวีป โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีป เป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 - 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีแนวภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีแนวทะเลสาบขนาดใหญ่ แล้วจะลาดต่ำไปทางตะวันตก มีเกาะมาดากัสการ์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป

 1. เทือกเขา แบ่งออกเป็น 2 แนว
  1. เขตภูเขาทางภาคเหนือ เป็นเขตเทือกเขาเกิดใหม่อายุราวพอ ๆ กับเทือกเขาแอลป์ ในทวีปยุโรป เรียกว่า เทือกเขาแอตลาส ขนานไปกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในเขตพื้นที่ประเทศโมร็อกโก แอลจีเรีย และตูนิเซีย
  2. เขตภูเขาทางภาคใต้ ได้แก่ เทือกเขาดราเคนสเบิร์ก ในประเทศแอฟริกาใต้และเลโซโท
 2. ทะเลทราย แบ่งเป็น 2 เขตคือ
  1. ทะเลทรายตอนเหนือ ได้แก่ ทะเลทรายสะฮารา ซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และทะเลทรายลิเบีย บริเวญนี้จะเกิดลมร้อนในทะเลทรายสะฮารา เรียกว่า ซิร็อกโก'
  2. เขตทะเลทรายตอนใต้ ได้แก่ ทะเลทรายนามิบและทะเลทรายกาลาฮารี
 3. แม่น้ำ
  1. แม่น้ำไนล์ เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลก ต้นน้ำคือทะเลสาบวิกตอเรีย ไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  2. แม่น้ำคองโก เป็นแม่น้ำเขตศูนย์สูตร ไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติก
  3. แม่น้ำไนเจอร์ อยู่ในส่วนแอฟริกาตะวันตก ต้นน้ำอยู่ที่ประเทศเซียร์ราเลโอน ไหลลงสู่อ่าวกินี
  4. แม่น้ำแซมเบซี อยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปมีแอ่งน้ำตก น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยว ไหลลงมหาสมุทรอินเดีย ที่ประเทศโมซัมบิก

กระแสน้ำในมหาสมุทร

 1. กระแสน้ำเย็นคะเนรี
 2. กระแสน้ำอุ่นกินี
 3. กระแสน้ำเย็นเบงเกลา
 4. กระแสน้ำอุ่นโมซัมบิก

ภูมิอากาศ

ส่วนใหญ่จะมีทะเลทราย อากาศแห้งแล้ง ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในทวีป ส่วนมากจะอยู่ทางตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป ซึ่งมีอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

การสำรวจ

ดูบทความหลัก การสำรวจทวีปแอฟริกา
ยุโรปชาติแรกที่สำรวจแอฟริกาคือโปรตุเกส และหลังจากนั้นก็ถูกสำรวจโดย อังกฤษ ฝรั่งเศส และ ดัทช์ เป็นต้น นักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ของแอฟริกามีหลายท่านด้วยกัน นักสำรวจที่รู้จักกันดีคือ ดร. เดวิด ลิฟวิงสโตน

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • เกษตรกรรม แบ่งเป็น
  • การเพาะปลูกแบบยังชีพ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวเจ้า มันเทศ มันสำปะหลัง
  • การทำไร่ขนาดใหญ่ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ชา ป่านศรนารายณ์ โกโก้
  • การเกษตรกรรมแบบผสม (Mix Farming)
  • การเกษตรแบบเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ผลไม้รสเปรี้ยว เช่น องุ่น มะกอก
 • ทวีปแอฟริกาส่ง โกโก้ ออกขายมากที่สุดในโลก
 • สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ส่ง เพชร ออกขายมากที่สุดในโลก และ ยังมีทองคำ ทองแดง ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ประชากร

ทวีปแอฟริกามีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศไนจีเรีย รองลงมาคือ ประเทศอียิปต์ อัตราการเพิ่มของประชากรสูง ความหนาแน่น 22 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

เชื้อสายของประชากร

 1. นิกรอยด์ หรือเรียกว่า แอฟริกันนิโกร เป็นชนกลุ่มใหญ่สุดของทวีป โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
  • บันตู อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก กลาง และใต้ เช่น เผ่าคิคูยู วาตูซี มาไซ
  • ซูดานนิโกร อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกและทะเลทรายสะฮารา
  • ปิกมี บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก
  • บุชแมนและฮอตเทนทอต บริเวณทะเลทรายกาลาฮารี
 2. คอเคซอยด์ มาจากคาบสมุทรอาหรับ อยู่ในแถบอียิปต์และซูดาน และ จากชาวยุโรป บริเวณแหลมกู๊ดโฮป และตอนเหนือของทวีป


ประเทศในทวีปแอฟริกา
แอฟริกาเหนือ : ซูดาน · ตูนิเซีย · มอริเตเนีย · โมร็อกโก1 · ลิเบีย · อียิปต์2 · แอลจีเรีย
แอฟริกาตะวันตก : กานา · กินี · กินี-บิสเซา · แกมเบีย · โกตดิวัวร์ · เคปเวิร์ด3 · เซเนกัล ·
เซียร์ราลีโอน · โตโก · ไนจีเรีย · ไนเจอร์ · บูร์กินาฟาโซ · เบนิน · มาลี · ไลบีเรีย
แอฟริกากลาง : กาบอง · แคเมอรูน · ชาด · เซาตูเมและปรินซิปี2 · สาธารณรัฐคองโก · สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก · สาธารณรัฐแอฟริกากลาง · อิเควทอเรียลกินี · แองโกลา
แอฟริกาตะวันออก : คอโมโรส3 · เคนยา · จิบูตี · ซิมบับเว · เซเชลส์3 · แซมเบีย · โซมาเลีย · แทนซาเนีย · บุรุนดี · มอริเชียส3 · มาดากัสการ์3 · มาลาวี · โมซัมบิก · ยูกันดา · รวันดา · เอธิโอเปีย · เอริเทรีย
แอฟริกาใต้ : นามิเบีย · บอตสวานา · เลโซโท · สวาซิแลนด์ · แอฟริกาใต้

ดินแดน: เซนต์เฮเลนา (สหราชอาณาจักร) · ปลาซัสเดโซเบรานีอา (สเปน) · โซมาลิแลนด์4(โซมาเลีย) · บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี (สหราชอาณาจักร) · มาเดรา (โปรตุเกส) · มายอต (ฝรั่งเศส) ·
เรอูนียง (ฝรั่งเศส) · หมู่เกาะคะเนรี (สเปน) · เวสเทิร์นสะฮารา5 (โมร็อกโก) · อาโซเรช (โปรตุเกส)


1ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกา · 2บางส่วนอยู่ในทวีปเอเชีย · 3ประเทศที่เป็นเกาะ · 4สาธารณรัฐที่ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศโซมาเลีย · 5 ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากประชาคมโลก แต่เป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกา


ทวีปและดินแดนต่าง ๆใน โลก

อเมริกาเหนือ

ยุโรป

ยูเรเชีย

เอเชีย

อเมริกา

แอฟริกา-ยูเรเชีย

โอเชียเนีย

ออสเตรเลีย

อเมริกาใต้

แอฟริกา

แอนตาร์กติกา
มหาทวีป :
กอนด์วานา • ลอเรเชีย 
แพนเจีย • รอดิเนีย


ป้ายบอกทาง