ประวัติศาสตร์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%...

ประวัติศาสตร์ ในฐานะสาขาวิชา หมายถึง การศึกษาประวัติของมนุษยชาติ ซึ่งหมายถึงความทรงจำของสังคมมนุษย์ในอดีตที่ได้รับการบันทึกไว้

คำว่า ประวัติศาสตร์ มาจากการสมาสคำว่า "ประวัติ" ซึ่งหมายถึง เรื่องราวความเป็นไป กับคำว่า "ศาสตร์" ซึ่งแปลว่า ความรู้ เข้าด้วยกัน เพื่อบัญญัติใช้หมายถึงคำว่า history ในภาษาอังกฤษ

นักประวัติศาสตร์ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์จากหลายแหล่ง ทั้งจากบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร (การเขียนหรือการพิมพ์) เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันโดยปากเปล่า รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดี ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักการบันทึก เราเรียกว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์

เป็นที่ยอมรับกันว่า เฮโรโดตุส (Herodotus)ชาวกรีกเป็นนักประวัติศาสตร์คนแรกที่บันทึกเรื่องราวของยุโรป และเอเซียตะวันตก

ดู ประวัติศาสตร์โลก ประกอบ

การจัดจำแนก

โดยทั่วไปแล้ว การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นั้นกว้างมาก นักประวัติศาสตร์ได้ทำการแบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็นดังนี้

การจำแนกประวัติศาสตร์ตามภูมิภาคที่ตั้งภูมิศาสตร์

 • ประวัติศาสตร์ยุโรป
 • ประวัติศาสตร์อเมริกา
 • ประวัติศาสตร์เอเชีย
 • ประวัติศาสตร์แอนตาร์กติกา
 • ประวัติศาสตร์แอฟริกา
 • ประวัติศาสตร์โอเชียเนีย

ประวัติศาสตร์จำแนกตามอนุภูมิภาค

 • ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
 • ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
 • ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา
 • ประวัติศาสตร์อเมริกากลาง
 • ประวัติศาสตร์แคริบเบียน
 • ประวัติศาสตร์ยูเรเชีย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกกลาง
 • ประวัติศาสตร์ออสตราเลเชีย (ประเทศออสเตรเลีย,เกาะนิวกินี,ประเทศนิวซีแลนด์)
 • ประวัติศาสตร์หมู่เกาะแปซิฟิก(โพลินีเซีย,ไมโครนีเซีย,เมลานีเซีย)

การแบ่งประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลา

 • ศตวรรษ
 • ทศวรรษ
 • แบ่งตามยุค (Periodization)
 • แบ่งตามช่วงเวลาที่มีชื่อกำหนดเฉพาะ
 • แบ่งตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์

การแบ่งตามการศึกษาเชิงวิชาการ

 • ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ
 • ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
 • ยุคก่อนโคลัมบัส (ประวัติศาสตร์อเมริกา, ดู เมโสอเมริกา)
 • ประวัติศาสตร์ยุคกลาง (ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง)

ประวัติศาสตร์ศาสนา

 • ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา
 • ประวัติศาสตร์อิสลาม
 • ประวัติศาสตร์ยิว
 • ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

การจำแนกตามหลักเกณฑ์อื่นๆ

 • ประวัติศาสตร์อารยธรรม (Cultural movements)
 • ประวัติการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน (Diaspora studies)
 • ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • ประวัติศาสตร์โหราศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
 • ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์แนวคิด
 • ประวัติศาสตร์ปัจเจกชน (อัตตชีวประวัติ)
 • ประวัติศาสตร์วรรณกรรม
 • ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์
 • ประวัติศาสตร์ความเจ็บป่วยทางสมอง (History of mental illness)
 • ประวัติศาสตร์ปรัชญา
 • ประวัติศาสตร์ฟิสิกส์
 • ประวัติศาสตร์ของชาติและรัฐในปัจจุบัน
 • ประวัติศาสตร์ศาสนา
 • ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเพศ
 • ประวัติศาสตร์โรงมหรสพ
 • พงศาวดาร
 • ประวัติศาสตร์ของชาติและรัฐที่หายสาบสูญ
 • ประวัติศาสตร์ทางปัญญา
 • ประวัติศาสตร์กฎหมาย
 • ประวัติศาสตร์จุลภาค
 • ประวัติศาสตร์การทหาร
 • ปรัชญาประวัติศาสตร์

การจำแนกตามลัทธินิยม

แม้ว่าความลำเอียงหรืออคติในการศึกษาประวัติศาสตร์จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะอคติทางชนชาติ แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ก็สามารถทำได้โดยผ่านมุมมองที่แคบลงทางด้านลัทธิอุดมการณ์ ซึ่งอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติการคนใดอาจรู้สึกว่าตามปกติแล้วจะถูกเพกเฉยไป ตัวอย่างเช่น

 • ประวัติศาสตร์ลัทธิมาร์กซิสต์
 • ประวัติเฟมินิสต์ ซึ่งให้ความเสมอภาคผู้หญิงเท่าเทียมชาย

นักประวัติศาสตร์หลายคนได้นำเอารูปแบบการคาดเดาทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า "ประวัติศาสตร์เสมือน" หรือบางครั้งก็เรียกว่า "ประวัติศาสตร์ปลอม" มาใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินและตรวจสอบผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นในแนวทางที่แตกต่างออกไปจากความเป็นจริง เหมือนกับนวนิยายประวัติศาสตร์ทางเลือกหรือนวนิยายที่ไม่ได้อิงตามประวัติศาสตร์จริงทั้งหมด

ดูเพิ่ม

 • โบราณคดี
 • วิวัฒนาการของโฮโมเซเปียนส์
 • นักประวัติศาสตร์
 • อนาคตศาสตร์
 • จิตประวัติศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์เทียม


ป้ายบอกทาง