ภาษาละติน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%...
ภาษาละติน (lingua latina)
พูดใน: นครรัฐวาติกัน 
ดินแดน: คาบสมุทรอิตาลี ยุโรป
สูญหาย: เมื่อภาษาละตินพื้นบ้านเริ่มพัฒนาใน คริสต์ศตวรรษที่ 9
ตระกูลของภาษา: อินโด-ยูโรเปียน
 อิตาลิก
  Latino-Faliscan
   ภาษาละติน 
สถานะทางการ
ภาษาราชการของ: นครรัฐวาติกัน (ในพิธีทางการ)
องค์กรควบคุม: ไม่มี
รหัสภาษา
ISO 639-1: la
ISO 639-2: lat
ISO/DIS 639-3: lat 

ภาษาละติน เป็นภาษาโบราณในภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียนต้นกำเนิดในเขตบริเวณโรม และได้ชื่อว่าเป็นภาษาทางการในการสื่อสารของจักรวรรดิโรมัน ภาษาละตินในปัจจุบัน มีผู้ใช้น้อยมากจนถูกนับว่าเป็นภาษาสูญหาย อย่างไรก็ตามอักษรละติน (ที่พัฒนามาจากอักษรกรีก) ยังคงมีใช้ในหลายภาษา และเป็นอักษรที่ใช้มากที่สุดในโลก

คำหลาย ๆ คำที่ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นคำศัพท์ภาษาละตินหรือสร้างจากภาษาละติน. ภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน พัฒนามาจากภาษาละติน ซึ่งจะเรียกกลุ่มภาษาเหล่านี้ว่า ภาษากลุ่มโรมานซ์ ภาษาที่อยู่ในกลุ่มภาษาโรมานซ์ที่สำคัญได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส และภาษาสเปน ภาษาส่วนใหญ่ในภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียนก็มีความสัมพันธ์บางอย่างกับภาษาละติน

ตัวอย่างภาษาละติน

และเป็นภาษาทางการที่ใช้ในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

ลิงก์ภายนอก

  • LatinForum เว็บบอร์ดภาษาละติน
  • พจนานุกรมออนไลน์ภาษาละติน-อังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม


ป้ายบอกทาง