ภูเขา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&oldid=19...
เทือกเขาร็อกกี
เทือกเขาร็อกกี

ภูเขา (mountain) เป็นลักษณะของพื้นโลกที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบ

ความสูงของภูเขา

ความสูงของภูเขาโดยทั่วไปจะวัดโดยความสูงที่ระดับเหนือน้ำทะเล เช่น เทือกเขาหิมาลัย โดยเฉลี่ยมีความสูงอยู่ที่ระดับ 5 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาเอเวอเรสต์บนเทือกเขาหิมาลัย และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ 8.8 กิโลเมตร (8,844 เมตร) ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,565 เมตร

เทือกเขาและภูเขาที่สำคัญของไทย

 • เทือกเขาถนนธงชัย
  • ดอยอินทนนท์
 • เทือกเขาแดนลาว
  • ดอยผ้าห่มปก
 • เทือกเขาขุนตาล
 • เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก
 • เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก
 • เทือกเขาสันกำแพง
 • เทือกเขาพนมดงรัก
 • เทือกเขาภูพาน
 • เทือกเขาเพชรบูรณ์
 • เทือกเขาตะนาวศรี
 • เทือกเขาถนนธงชัย
 • เทือกเขาสันกาลาคีรี
 • เทือกเขาภูเก็ต
 • เทือกเขานครศรีธรรมราช

เทือกเขาและภูเขาที่สำคัญของโลก


ป้ายบอกทาง
ภาษาอื่น