ยุคก่อนประวัติศาสตร์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%...

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยทั่วไปหมายถึงช่วงเวลาที่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยมนุษย์ (ในบางครั้งหมายถึง ช่วงเวลาก่อนมีอารยธรรมมนุษย์)

สารบัญ

ยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด?

โดยทั่วไปแล้ว นักประวัติศาสตร์แต่ละสำนักให้นิยามไม่ตรงกัน เช่น

  • กำหนดให้เริ่มตั้งแต่ กำเนิดโลก โดยแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ และหิน ของโลก
  • กำหนดให้เริ่มตั้งแต่ ช่วงเวลาที่มีสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าโฮโมซาเปียน (ซึ่งถือได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์) กำเนิดขึ้น

ระบบการแบ่งยุค

เรามักนิยมแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลาที่มนุษย์ปรากฏขึ้นบนโลกแล้ว ออกเป็น 3 ช่วง โดยเรียกชื่อตามวัสดุที่มนุษย์ในยุคนั้น นำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้

โปรดสังเกตุว่า การแบ่งยุคลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการแบ่งช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับทั่วโลก เนื่องจากมนุษย์ในแต่ละพื้นที่มีพัฒนาการด้านเครื่องมือไม่เท่ากัน เช่น ขณะที่บางชุมชนเข้าสู่ยุคทองเหลืองแล้ว บางชุมชนอาจจะยังอยู่ในยุคหิน ก็เป็นได้

ยุคหิน

เริ่มเมื่อ10000ปีมาแล้ว คนยุคนั้นหากินอย่างเร่ร่อน โดยใช้อาวุธคือ หินคมแบบหยาบๆ อยู่กินแบบพึ่งพาธรรมชาติ รู้จักการสร้างเครื่องมือโดยใช้หินแต่มีสภาพที่หนัก แบ่งได้อีก3ยุค

  1. ยุคหินเก่า มีอายุ 100,000 - 500,000 ปี
  2. ยุคหินกลาง มีอายุ 7,000 - 12,000 ปี
  3. ยุคหินใหม่ มีอายุ 3,000 - 7,000 ปี

ยุคทองสำริด

เริ่มเมื่อมีการใช้ทองแดง และทองเหลือง มาสร้างเครื่องมือเครื่องใช้และหินกระเทาะ มีการรวมกันเป็นเมือง พัฒนาอาวุธที่แข็งแรงขึ้น

ยุคเหล็ก

เริ่มเมื่อมีการใช้เหล็ก และถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อมนุษย์เริ่มมีการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ (เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์)

ดูเพิ่มป้ายบอกทาง
ภาษาอื่น