ลัทธิเต๋า

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%...
สัญลักษณ์ หยิน-หยาง
สัญลักษณ์ หยิน-หยาง

ลัทธิเต๋า (ภาษาจีน: 道教, พินอิน: Dàojiao) เป็นลัทธิหรือศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยคำว่า เต๋า หมายถึง "หนทาง"

เล่าจื๊อเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ได้เขียนเรื่องราวการประพฤติตนเป็นแบบแผนของเต๋าในชื่อหนังสือว่า เต๋าเต็กเก็ง (Tao Te Ching) (道德經)

โยงภายนอก

  • ลัทธิเต๋า จากเว็บไซต์บ้านจอมยุทธ
  • ((อังกฤษ)) เอกสารต้นฉบับของเต๋าเต็กเก็ง จากวิกิซอร์ซ


ป้ายบอกทาง