ลูทีเตียม

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%...
71 อิตเทรียมลูทีเตียมแฮฟเนียม
Y

Lu

Lr
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข ลูทีเตียม, Lu, 71
อนุกรมเคมี แลนทาไนด์
หมู่, คาบ, บล็อก ?, 6, d
ลักษณะ สีขาวเงิน
มวลอะตอม 174.967(1) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Xe] 4f14 5d1 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 32, 9, 2
คุณสมบัติทางกายภาพ
เฟส ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 9.841 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 9.3 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 1925 K
(1652 °C)
จุดเดือด 3675 K(3402 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว ca. 22 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 414 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 26.86 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก hexagonal
สถานะออกซิไดเซชัน 3
(ออกไซด์เป็นเบสอ่อน)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 1.27 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 523.5 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1340 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 2022.3 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 175 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 217 pm
รัศมีโควาเลนต์ 160 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก no data
ความต้านทานไฟฟ้า (r.t.) (poly) 582 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 16.4 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (r.t.) (poly) 9.9 µm/(m·K)
โมดูลัสของยังก์ 68.6 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 27.2 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 47.6 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.261
ความแข็งวิกเกอร์ส 1160 MPa
ความแข็งบริเนล 893 MPa
เลขทะเบียน CAS 7439-94-3
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของลูทีเตียม
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
173Lu syn 1.37 y ε 0.671 173Yb
174Lu syn 3.31 y ε 1.374 174Yb
175Lu 97.41% Lu เสถียร โดยมี 104 นิวตรอน
176Lu 2.59% 3.78 E10 y β- 1.193 176Hf
แหล่งอ้างอิง

ลูทีเตียม(อังกฤษ:Lutetium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 71 และสัญลักษณ์คือ Lu ลูทีเตียมเป็นธาตุโลหะที่อยู่ในกลุ่มหายากมักพบอยู่กับอิตเทรียม ใช้ประโยชน์ในโลหะผสมและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีป้ายบอกทาง