วาสโก ดา กามา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B8%94%E0...
เส้นทางเดินเรือครั้งแรกของวาสโก ดา กามา
เส้นทางเดินเรือครั้งแรกของวาสโก ดา กามา
วาสโก ดา กามา
วาสโก ดา กามา

วาสโก ดา กามา (Vasco da Gama ประมาณ พ.ศ. 2003-2068) นักเดินเรือสำรวจชาวโปรตุเกส เกิดที่เมืองไซน์ อาเลนเตโจ ประเทศโปรตุเกส สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการค้บพบเส้นทางการเดินเรือจากยุโรปสู่อินเดียหว่างปี พ.ศ. 2040-42 โดยแล่นเรือตรงจากกรุงลิสบอน ไปถึงชายฝั่งมาลาบาร์ ตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย โดยแล่นเรืออ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ตอนใต้สุดของแอฟริกาซึ่งค้นพบ โดยบาโทโลมิว ไดแอส (Batolomeu Dias) เมื่อ พ.ศ. 2031

วาสโก ดา กามาได้รับมอบหมายจากกษัตริย์มานูเอล ที่ 1 แห่งโปรตุเกสให้ไปค้นหาอินเดียที่เชื่อกันในสมัยนั้นว่าเป็นแผ่นดินคริสเตียนที่เล่าลือแพร่หลายเกี่ยวกับ เปรสเตอร์ จอห์น พระคริสเตียนแห่งอินเดียผู้ครอบครองนคร 100 แห่งในโลกตะวันออก รวมทั้งเพื่อการหาลู่ทางเปิดตลาดค้าขายกับโลกตะวันออก

ต่อมา อีกครั้งหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2045-47 วาสโก ดา กามาได้นำกองเรือมุ่งสู่ กาลิกัต(Calicat) เพื่อล้างแค้นจากการที่กลุ่มนักสำรวจชาวโปรตุเกสที่เปโดร คาบราล (นักสำรวจสำคัญของโปรตุเกส)ปล่อยไว้ที่นั่นถูกฆ่า ในปี พ.ศ. 2067 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปราชแห่งอินเดียแต่ต่อมาไม่นาน วาสโก ดา กามาก็ล้มป่วยและตายที่โคชิน (Cochin) และได้รับการนำศพกลับโปรตุเกส


วาสโก ดา กามา มีชีวิตอยู่ในสมัยอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช)ป้ายบอกทาง