หุ่นยนต์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%...
หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์กำลังเล่นทรัมเป็ต
หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์กำลังเล่นทรัมเป็ต

หุ่นยนต์ เป็นอุปกรณ์เชิงกลอย่างหนึ่ง ที่ทำงานต่างๆ ได้ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ หรือการควบคุมสั่งงานโดยทางอ้อม หรือโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบก็ได้ โดยทั่วไปหุ่นยนต์มักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานที่ยากลำบาก สกปรก หรืออันตรายสำหรับมนุษย์ ขณะที่หุ่นยนต์ในทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในสายการผลิตนับเป็นรูปแบบหนึ่งของหุ่นยนต์ที่พบได้มากที่สุด แต่เมื่อเร็วๆ นี้เริ่มมีหุ่นยนต์เพื่อทำงานบ้านมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ตัดหญ้า และหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น ภารกิจอื่นๆ ของหุ่นยนต์ ได้แก่ การทำความสะอาดของเสียที่มีพิษ การสำรวจใต้น้ำและการสำรวจในอวกาศ หุ่นยนต์ศัลยกรรม ทำเหมือง ค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งหุ่นยนต์ค้นหาทุ่นระเบิด นอกจากนี้ยังมีการผลิตหุ่นยนต์เพื่อความบันเทิงและการดูแลสุขภาพภายในครอบครัวด้วย


ป้ายบอกทาง
ภาษาอื่น