เทือกเขาแอลป์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%...
Digital relief of the Alps
Digital relief of the Alps
The Austrian Großglockner
The Austrian Großglockner

เทือกเขาแอลป์ (Alps ในภาษาอังกฤษ Alpi ในภาษาอิตาเลี่ยน, Alpe ในภาษาสโลเวนี) เป็นเทือกเขาใหญ่ของยุโรปโดยครอบคลุมตั้งแต่ออสเตรีย, อิตาลี, และ สโลเวเนียทางด้านตะวันออกไปจนถึง อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ลิคเคนสไตน์, เยอรมันนี,และ ฝรั่งเศสทางด้านตะวันตก

ภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์คือ ภูเขา มงต์บล็องค์(Mont Blanc)ที่ความสูง 4810 เมตร บริเวณชายแดนฝรั่งเศสกับอิตาลี


ป้ายบอกทาง