เอเธนส์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%...
อาโครโปลิส
อาโครโปลิส

เอเธนส์ (Athens) เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีน่าในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ

ในตัวเมืองเอเธนส์จริง ๆ มีประชากรประมาณ 750,000 คน แต่เขตเมืองทั้งหมดมีประชากรประมาณ 3.7 ล้านคน

กรุงเอเธนส์มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล

ลิงก์ภายนอก

  • กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ, สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง โดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทยป้ายบอกทาง