แบเรียม

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%...
56 ซีเซียมแบเรียมแลนทานัม
Sr

Ba

Ra
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข แบเรียม, Ba, 56
อนุกรมเคมี โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
หมู่, คาบ, บล็อก 2, 6, s
ลักษณะ สีขาวเงิน
มวลอะตอม 137.327(7) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Xe] 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 18, 8, 2
คุณสมบัติทางกายภาพ
เฟส ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 3.51 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 3.338 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 1000 K
(727 °C)
จุดเดือด 2170 K(1897 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 7.12 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 140.3 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 28.07 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 911 1038 1185 1388 1686 2170
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic body centered
สถานะออกซิไดเซชัน 2
(ออกไซด์เป็นเบสแก่)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 0.89 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน ระดับที่ 1: 502.9 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 965.2 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 3600 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 215 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 253 pm
รัศมีโควาเลนต์ 198 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก paramagnetic
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) 332 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 18.4 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 20.6 µm/(m·K)
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) (20 °C) 1620 m/s
โมดูลัสของยังก์ 13 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 4.9 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 9.6 GPa
ความแข็งโมห์ส 1.25
เลขทะเบียน CAS 7440-39-3
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของแบเรียม
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
130Ba 0.106% Ba เสถียร โดยมี 74 นิวตรอน
132Ba 0.101% Ba เสถียร โดยมี 76 นิวตรอน
133Ba syn 10.51 y ε 0.517 133Cs
134Ba 2.417% Ba เสถียร โดยมี 78 นิวตรอน
135Ba 6.592% Ba เสถียร โดยมี 79 นิวตรอน
136Ba 7.854% Ba เสถียร โดยมี 80 นิวตรอน
137Ba 11.23% Ba เสถียร โดยมี 81 นิวตรอน
138Ba 71.7% Ba เสถียร โดยมี 82 นิวตรอน
แหล่งอ้างอิง

แบเรียม(อังกฤษ:Barium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 56 และสัญลักษณ์คือ Ba แบเรียมเป็นธาตุโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธมีลักษณะเป็นสีเงินอ่อนนุ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงมาก อ๊อกไซด์ของมันเรียกแบริตา(baryta) ตามธรรมชาติพบในแร่แบไรต์ไม่พบในสภาพบริสุทธิ์เพราะไวต่ปฏิกิริยาเคมีกับอากาศ สารประกอบของแบเรียมใช้ทำสีและใช้ในการถ่ายภาพทางการแพทย์


ป้ายบอกทาง