ไนโตรเจน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%...
7 คาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจน
-

N

P
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข ไนโตรเจน, N, 7
อนุกรมเคมี อโลหะ
หมู่, คาบ, บล็อก 15, 2, p
ลักษณะ ไม่มีสี
มวลอะตอม 14.0067(2) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน 1s2 2s2 2p3
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 5
คุณสมบัติทางกายภาพ
เฟส ก๊าซ
ความหนาแน่น (0 °C, 101.325 kPa)
1.251 กรัม/ลิตร
จุดหลอมเหลว 63.15 K
(-210.00 °C)
จุดเดือด 77.36 K(-195.79 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว (N2) 0.720 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ (N2) 5.57 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) (N2)
29.124 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 37 41 46 53 62 77
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก หกเหลี่ยม
สถานะออกซิไดเซชัน ±3, 5, 4, 2
(กรดแก่ออกไซด์)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 3.04 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 1402.3 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 2856 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 4578.1 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 65 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 56 pm
รัศมีโควาเลนต์ 75 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์ 155 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก ไม่มีข้อมูล
การนำความร้อน (300 K) 25.83 mW/(m·K)
ความเร็วเสียง (ก๊าซ, 27 °C) 353 m/s
เลขทะเบียน CAS 7727-37-9
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของไนโตรเจน
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
13N syn 9.965 m ε 2.220 13C
14N 99.634% N เสถียร โดยมี 7 นิวตรอน
15N 0.366% N เสถียร โดยมี 8 นิวตรอน
แหล่งอ้างอิง

ไนโตรเจน (อังกฤษ:Nitrogen) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ N และเลขอะตอม 7 เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี กลิ่น หรือรส แต่ละโมเลกุลมี 2 อะตอม ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศ ของโลกถึง 78 เปอร์เซ็นต์ และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นส่วนประกอบในสารประกอบที่สำคัญหลายชนิด เช่น กรดอะมิโน แอมโมเนีย กรดไนตริก และสารจำพวกไซยาไนด์

ลักษณะทั่วไป

ไนโตรเจนเป็นธาตุอโลหะที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตี้ 3.0 มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 อิเล็กตรอน ไนโตรเจนบริสุทธิ์ประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจน 2 อะตอม มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง ไม่มีสี กลิ่น หรือรส เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบรรยากาศโลก เนื่องจากมีปริมาณมากถึง 78 เปอร์เซนต์ของแก๊สทั้งหมด ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ไนโตรเจนจะควบแน่นเป็นไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ 77 เคลวิน และแข็งตัวที่อุณหภูมิ 63 เคลวิน


ป้ายบอกทาง