ไนโอเบียม

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%...
41 เซอร์โคเนียมไนโอเบียมโมลิบดีนัม
V

Nb

Ta
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข ไนโอเบียม, Nb, 41
อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน
หมู่, คาบ, บล็อก 5, 5, d
ลักษณะ สีเทามันวาว
มวลอะตอม 92.90638(2) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Kr] 4d4 5s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 12, 1
คุณสมบัติทางกายภาพ
เฟส ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 8.57 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 2750 K
(2477 °C)
จุดเดือด 5017 K(4744 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 30 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 689.9 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 24.60 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 2942 3207 3524 3910 4393 5013
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic body centered
สถานะออกซิไดเซชัน 5, 3
(ออกไซด์เป็นกรดปานกลาง)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 1.6 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 652.1 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1380 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 2416 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 145 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 198 pm
รัศมีโควาเลนต์ 137 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก no data
ความต้านทานไฟฟ้า (0 °C) 152 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 53.7 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 7.3 µm/(m·K)
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) (20 °C) 3480 m/s
โมดูลัสของยังก์ 105 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 38 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 170 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.40
ความแข็งโมห์ส 6.0
ความแข็งวิกเกอร์ส 1320 MPa
ความแข็งบริเนล 736 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-03-1
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของไนโอเบียม
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
91mNb syn 60.86 d IT 0.104e 91Nb
91Nb syn 6.8×102 y ε - 91Zr
92Nb syn 10.15 d ε - 92Zr
γ 0.934 -
92Nb syn 3.47 E7 y ε - 92Zr
γ 0.561, 0.934 -
93mNb syn 16.13 y IT 0.031e 93Nb
93Nb 100% Nb เสถียร โดยมี 52 นิวตรอน
94Nb syn 2.03×104 y β- 0.471 94Mo
γ 0.702, 0.871 -
95mNb syn 3.61 d IT 0.235 95Nb
95Nb syn 34.991 d β- 0.159 95Mo
γ 0.765 -
แหล่งอ้างอิง

ไนโอเบียม(อังกฤษ:Niobium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 41 และสัญลักษณ์คือ Nbไนโอเบียมเป็นโลหะทรานซิชั่นมีสีเทาหายากอ่อนนุ่มตีเป็นแผ่นได้ พบในแร่ไนโอไบต์ใช้ทำโลหะผสมโดยเฉพาะการเชื่อมข้อต่อ


ป้ายบอกทาง
ภาษาอื่น