แอกทิเนียม

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%...
89 เรเดียมแอกทิเนียมทอเรียม
La

Ac

(Ute)
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข แอกทิเนียม, Ac, 89
อนุกรมเคมี แอกทิไนด์
หมู่, คาบ, บล็อก 3, 7, f
ลักษณะ สีเงิน
มวลอะตอม (227) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Rn] 6d1 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
คุณสมบัติทางกายภาพ
เฟส ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 10 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว (circa) 1323 K
(1050 °C)
จุดเดือด 3471 K(3198 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 14 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 400 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 27.2 J/(mol·K)
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic face centered
สถานะออกซิไดเซชัน 3
(ออกไซด์เป็นกลาง)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 1.1 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน ระดับที่ 1: 499 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1170 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 195 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก ไม่มีข้อมูล
การนำความร้อน (300 K) 12 W/(m·K)
เลขทะเบียน CAS 7440-34-8
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของแอกทิเนียม
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
225Ac syn 10 days α 5.935 221Fr
226Ac syn 29.37 hours β- 1.117 226Th
ε 0.640 226Ra
α 5.536 222Fr
227Ac 100% 21.773 years β- 0.045 227Th
α 5.042 223Fr
แหล่งอ้างอิง

แอกทิเนียม(อังกฤษ:Actinium) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 89 และสัญลักษณ์คือ Ac แอกทิเนียมเป็นธาตุโลหะกัมมันตภาพรังสีลักษณะเป็นสีเงินมันวาว สามารถเรืองแสงประหลาดสีน้ำเงินในที่มืดได้ ในธรรมชาติพบอยู่ในแร่ยูเรเนียม 227-Acเป็นไอโซโทปแอกทิเนียมที่เปล่งรังสีแอฟ้าและเบต้าจะมีครึ่งชีวิตประมาณ 21.773 ปี


ป้ายบอกทาง